ریاضیات و آموزش اعداد:

آموزش ریاضی با استفاده از ابزار بسیار جذاب تر، عینی تر و به یاد ماندنی تر از روش های دیگر می باشد. در کتاب های درسی ریاضی دبستان به تعدادی از این ابزار ها مستقیماً اشاره شده است و تعدادی دیگر به عنوان کمک درسی، با توجه به روش آموزشی مربیان محترم طراحی گردیده است.

Product was successfully added to your shopping cart.

ریاضیات و آموزش اعداد

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 84 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 84 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵