در حال نمایش 5 نتیجه

رالی -6 / تاپ توی

شناسه: 106004
410,000 تومان

قطعات محصول: سازه بازی – 6 عدد ماشین

افزودن به سبد خرید

گیربکس 100 قطعه-6 / تاپ توی

شناسه: 106003
382,000 تومان

قطعات محصول : کفی – 6 عدد – ستون مربع شکل – 25 عدد – چرخ دنده – 48 عدد – دسته – 1 عدد

افزودن به سبد خرید

گیربکس 51 قطعه-6 / تاپ توی

شناسه: 106001
255,000 تومان

قطعات محصول : 51 عدد قطعه پلاستیکی رنگی، 4 عدد چرخ، 10 عدد محور، 1 عدد دسته، 2 عدد کفی، 14 عدد ستون و 20 عدد چرخ دنده

افزودن به سبد خرید

گیربکس 60 قطعه-6 / تاپ توی

شناسه: 106002
255,000 تومان

قطعات محصول: کفی : 4 عدد – چرخ دنده: 28 عدد – ستون مربع شکل : 14 عدد – دسته:1 عدد – محور شش جهته: 13 عدد

افزودن به سبد خرید

نبرد مهره ها -6 / تاپ توی

شناسه: 106005
255,000 تومان

قطعات محصول: صفحه بازی منچ – تاس و مهره های بازی منچ در 4رنگ

افزودن به سبد خرید