نمایش 1–20 از 31 نتیجه

الفبا بازیتا -24 / بازیتا

شناسه: 137048
280,000 تومان

قطعات محصول : 90 عدد کارت تصاوير (180 کلمه) – 109 عدد پازل حروف الفباي فارسي – صفحه پلاستيکي بازي

افزودن به سبد خرید

الفبای انگلیسی ریبو-24 / بازیتا

شناسه: 137054
60,000 تومان

قطعات محصول : 52 عدد حروف پلاستیکی

افزودن به سبد خرید

ایروپولی-12 / بازیتا

شناسه: 137079
418,000 تومان

قطعات محصول : صفحه بازی – 5 عدد مهره رنگی بازی – اسکناس های بازی – سند های زمین و ساختمان – سند های فرودگاه – سند های بیمه – 32 خانه – 12 عدد هتل – 19 عدد کارت شانس – یک عدد تاس – دفترچه راهنما

افزودن به سبد خرید

بزنگاه-24/ بازیتا

شناسه: 137002
210,000 تومان

قطعات محصول : 90 عدد کارت بازی – زنگ فلزی – قانون بازی

افزودن به سبد خرید

پازل خط رو خط پرواز-24 / بازیتا

شناسه: 137060
55,000 تومان

قطعات محصول : 24 عدد کارت 2 رو

افزودن به سبد خرید

پازل خط رو خط شادی-24 / بازیتا

شناسه: 137061
55,000 تومان

قطعات محصول : 24 عدد کارت 2 رو

افزودن به سبد خرید

تر دست 2 نفره -24 / بازیتا

شناسه: 137078
148,000 تومان

قطعات محصول : 12 عدد لیوان رنگی – 2 عدد چکش – کارت های بازی

افزودن به سبد خرید

تر دست 4 نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137077
253,000 تومان

قطعات محصول : 24 عدد لیوان رنگی – 4 عدد چکش – کارت های بازی

افزودن به سبد خرید

تعادل-24 / بازیتا

شناسه: 137005
148,000 تومان

قطعات محصول : 3 عدد مخروط رنگی – 28 مهره بازی – سک عدد تاس

افزودن به سبد خرید

خوش قیافه-24 / بازیتا

شناسه: 137090
126,000 تومان

قطعات محصول : 60 عدد کارت بزرگ بنفش (دو امتیازی) – 60 عدد کارت کوچک سفید (یک امتیازی)

افزودن به سبد خرید

دایناسور های ناقلا-24 / بازیتا

شناسه: 137014
200,000 تومان

قطعات محصول : 4 تخته دایناسور – 24عدد شکل رنگی – 24 عدد دایره رنگی – 1 عدد تاس رنگ ها – 1 عدد تاس شکل ها – 1 عدد سطل تاس

افزودن به سبد خرید

دست چین 2 نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137016
148,000 تومان

قطعات محصول : 10 عدد لیوان رنگی – کارت های بازی

 

افزودن به سبد خرید

دست چین 4نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137017
253,000 تومان

قطعات محصول : 20 عددلیوان رنگی ( 4 سری در 5 رنگ مختلف ) – 24 عدد کارت بازی – یک عدد زنگ فلزی – قانون بازی

افزودن به سبد خرید

دکتر اکتشاف 2 نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137070
148,000 تومان

قطعات محصول : 6 عدد استوانه – 12 عدد توپ رنگی – 24 عدد کارت بازی

افزودن به سبد خرید

دکتر اکتشاف 4 نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137018
275,000 تومان

قطعات محصول : 12 عدد استوانه – 24 عدد توپ رنگی – کارتهای بازی

افزودن به سبد خرید

دو چشمی 2 نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137082
148,000 تومان

قطعات محصول : 2 عدد عینک پلاستیکی – 10 عدد دماغ پلاستیکی – 3 عدد تاس (رنگی، اشکال و حلقه ها) – صفحه بازی (6 قطعه پازلی)

افزودن به سبد خرید

دو چشمی 4نفره-24 / بازیتا

شناسه: 137071
253,000 تومان

قطعات محصول : 4 عدد عینک پلاستیکی – 20 عدد دماغ پلاستیکی – 3 عدد تاس (رنگی، اشکال و حلقه ها) – صفحه بازی (6 قطعه پازلی)

افزودن به سبد خرید

ذره بین-12 / بازیتا

شناسه: 137084
253,000 تومان

قطعات محصول : 1 عدد ذره بین بازی – 40 عدد کارتهای اشکال – راهنمای بازی 

افزودن به سبد خرید

زبون زد-24 / بازیتا

شناسه: 137085
230,000 تومان

قطعات محصول : ماسک آفتاب پرست 2 عدد – زبان برق آسا 2 عدد – لب پلاستیکی 4 عدد – کارت هدف 10 عدد – کارت بازی 10 عدد – جا کارتی 10 عدد

افزودن به سبد خرید

سرانگشتی-24 / بازیتا

شناسه: 137020
220,000 تومان

قطعات محصول : 2 عدد جعبه پازل توپی- 15 عدد کارت بازی – قانون بازی

افزودن به سبد خرید