Product was successfully added to your shopping cart.

اسباب بازی های کنترلی

تنظیم جهت نزولی

   

5 آیتم

 1. ماشین پلیس کنترلی

  بازی کردن با اسباب بازی ها و اشیاء ای که قابلیت هدایت از راه دور داشته باشد ،جذابیت و هیجان بالایی برای کودکان و حتی بزرگسالان دارد .این گونه از اسباب بازی ها مانند ماشین کنترلی ها باعث می شود کودکان اعتماد به نفسی خوب در استفاده از آنها کسب کنن و...
  ‎۷۰٬۰۰۰ تومان
 2. ماشین کنترلی ترنسفورمز مدل بوگاتی

  بازی کردن با اسباب بازی ها و اشیاء ای که قابلیت هدایت از راه دور داشته باشد ،جذابیت و هیجان بالایی برای کودکان و حتی بزرگسالان دارد .این گونه از اسباب بازی ها مانند ماشین کنترلی ها باعث می شود کودکان اعتماد به نفسی خوب در استفاده از آنها کسب کنند .همچنین با هدایت ماشین بعد فضایی اطراف را درک می کنند و...
  ‎۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 3. ماشین کنترلی ترنسفورمز مدل لامبورگینی

  بازی کردن با اسباب بازی ها و اشیاء ای که قابلیت هدایت از راه دور داشته باشد ،جذابیت و هیجان بالایی برای کودکان و حتی بزرگسالان دارد .این گونه از اسباب بازی ها مانند ماشین کنترلی ها باعث می شود کودکان اعتماد به نفسی خوب در استفاده از آنها کسب کنند .همچنین با هدایت ماشین بعد فضایی اطراف را درک می کنند و...
  ‎۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 4. ماشین کنترلی جیپ

  بازی کردن با اسباب بازی ها و اشیاء ای که قابلیت هدایت از راه دور داشته باشد ،جذابیت و هیجان بالایی برای کودکان و حتی بزرگسالان دارد .این گونه از اسباب بازی ها مانند ماشین کنترلی ها باعث می شود کودکان اعتماد به نفسی و...
  ‎۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 5. ماشین کنترلی بوگاتی

  بازی کردن با اسباب بازی ها و اشیاء ای که قابلیت هدایت از راه دور داشته باشد ،جذابیت و هیجان بالایی برای کودکان و حتی بزرگسالان دارد .این گونه از اسباب بازی ها مانند ماشین کنترلی ها و...
  ‎۲۱۰٬۰۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی

   

5 آیتم