شنوایی :

شنیدن یا شنوایی یکی از احساسات پنج‌گانه است. این توانایی برای درک صدا توسط ارگانی مانند گوش از طریق تشخیص ارتعاشات صورت می‌گیرد.

Product was successfully added to your shopping cart.

شنوایی

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 25 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 25 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳